Kvalitet


Snabdevajući svoje kupce nastojimo ne samo da zadovoljimo već i da prevaziđemo njihova očekivanja.

Voće vrhunskog kvaliteta je imperativ kompanije Ritopek cherries. Velika pažnja i trud su posvećeni odabiru kako snabdevača tako i samih proizvoda. Naš tim sačinjen od profesionalnih i obučenih saradnika nadgleda sve faze rukovanja, skladištenja i transporta voća.

Budući da kao izvoznici poljoprivrednih proizvoda, činimo deo prehrambene industrije koja je na globalnom planu u ekspanziji razvoja i sami smo posvećeni konstantnom usavršavanju. Kako bismo garantovali visok kvalitet i zadovoljili sve bezbedonosne standarde, brojne mere su preduzete kako bi se identifikovali potencijalni rizici tokom proizvodnje, pakovanja i transporta. Identifikovanje mogućih rizika je preliminarni uslov prevencije njihovog nastajanja. Kao korak ka obezbeđivanju uslova koji su usaglašeni kako sa pravnim tako i sa standardima kvaliteta, trenutno radimo na implementaciji ISO 9001:2015   i Global Gap standarda.

Osim sprovođenja standarda u svim segmentima poslovanja, Ritopek cherries kompanija nudi besplatno savetovanje poljoprivrednim proizvođačima koji su zainteresovani da postanu deo našeg tima.

Svesni visoke tržišne konkurencije, neprekidno se prilagođavamo zahtevima svojih klijenata. Kao izvozno orijentisana kompanija nastojimo da izgradimo i održimo stabilnu i trajnu poslovnu saradnju sa brojnim supermarketima. Naša konstantna ulaganja i trud su usmereni ka formiranju brenda koji će biti prepoznat po kvalitetu i zadobiti najveće poverenje potrošača.